Một lời góp ý vạn lời tri ân

Chào Bạn !!! Với mong muốn được phục vụ tốt nhất cho bạn vào những lần mua hàng tới, chúng tôi rất cần bạn góp ý về sự phục vụ của chúng tôi, để Vi tính Lê Huy có thể tối ưu và ngày một phục vụ bạn tốt hơn. Mong được sự giúp đỡ của bạn !!!

Bạn cảm thấy Dịch vụ tại Vi Tính Lê Huy như thế nào?

Vui lòng chọn 1 mức sao tương ứng với chất lượng phục vụ bạn nhận được

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì ở các bộ phận Dịch vụ tại Vi Tính Lê Huy?

Bạn có thể góp ý để chúng tôi cải thiện và phục vụ bạn tốt hơn cho lần mua hàng tới!

Bạn cảm thấy nhân viên tư vấn như thế nào?

bạn có thể đánh giá về thái độ phục vụ của nhân viên Vi Tính Lê Huy có tốt không?

Chọn 1 mức đánh giá phù hợp với lựa chọn của bạn

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì ở bộ phận tư vấn bán hàng này?

Góp ý khác

Thông tin Khách hàng